+420 723 603 180 hsc@penta-edm.cz

Elektroerozivní hloubení

Elektroerozivní hloubení provádíme nejčastěji námi vyrobenými grafitovými elektrodami. Po dohodě se zákazníkem hloubíme i elektrodami, které si zákazník sám dodá.

NABÍZÍME SLUŽBY ELEKTROEROZIVNÍHO OBRÁBĚNÍ A VÝROBU GRAFITOVÝCH ELEKTROD.

VÝROBA PROBÍHÁ PODLE ODSOUHLASENÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ZÁKAZNÍKA
(PAPÍROVÁ ČI ELEKTRONICKÁ FORMA)