+420 723 603 180 hsc@penta-edm.cz

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu v areálu parc. č. st. 328, k.ú. Říčany u Prahy pro společnost PENTA Praha a.s.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003330
Doba realizace projektu: 5. 8. 2022 až 13. 6. 2023

Popis projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu parc. č. st. 328, k.ú. Říčany u Prahy pro společnost PENTA Praha a.s. o výkonu 64,350kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána společností PENTA Praha a.s. v celém areálu (odběrném místě).

Cíle projektu:

Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – 2.3 Přechod na čistší zdroje energie Národního plánu obnovy.